Mua bán nhà đất Đồng Hới Quàng Bình

Thông báo bán đấu giá đất tp. Đồng Hới

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỢT 1) - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 43 THỬA ĐẤT

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỢT 1) - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 43 THỬA ĐẤT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 43 THỬA ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢ...

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 41 THỬA ĐẤT

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 41 THỬA ĐẤT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 41 THỬA ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG LÊ LỢ...

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VEN SÔNG LỆ KỲ - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VEN SÔNG LỆ KỲ - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 41 LÔ ĐẤT DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VEN SÔNG LỆ KỲ, DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜ...